Optrekkend vocht injectie

 •     Enssieg Bouwchemie injectie tegen optrekkend vocht is een bewezen systeem.
 •     Enssieg Bouwchemie injectiesysteem is milieu vriendelijk.
 •     Wordt allen door eigen vakmensen uitgevoerd.
 •     Is gebaseerd op een jaren lange praktijkervaring.
 •     Enssieg Bouwchemie maakt altijd vooruit een diagnose voor de juiste oorzaak

Factoren die optrekkend vocht bevorderen

 •     Een beschadigd trasraam of het ontbreken ervan.
 •     Toepassing van verkeerde stenen in de fundering.
 •     Poreuze bouwmaterialen in fundering en / of wanden
 •     Situaties waarbij het trasraam lager ligt dan de hoogste grond water stand.
 •     Verkeerd toegepaste metselspecie, valspecie in de spouw en vervuiling.
 •     Toepassing van oude bouwmaterialen verontreinigd met zouten.
 •     Grondwater dat vervuild is met zouten.
 •     Afdichtende pleisterlagen en of aftimmeringen.

Onderzoeken en beoordelen van de aanwezigheid van optrekkend vocht

Om te onderzoeken of er inderdaad sprake is van optrekkend vocht, en omdat daarvoor vele oorzaken mogelijk zijn, is het gewenst om een specialist onderzoek te laten verrichten. Daarnaast dient bekeken te worden wat de meest effectieve oplossing is in de gegeven situatie.

Het onderzoek van Enssieg Bouwchemie naar de meest effectieve oplossing kan bestaan uit:

 •     visuele inspectie van het gebouw en omgeving; is er sprake van optrekkend vocht?
 •     in kaart brengen van de plattegrond en de muurgedeelten waar optrekken van vocht plaats vindt, mede op basis van ter beschikking staande bouwtekeningen.
 •     onderzoek naar soort fundering en samenstelling van de fundering.
 •     vaststellen van de hoogte van het optrekkend vocht in de desbetreffende muurgedeelten, met de Enssieg Bouwchemie elektro indicatie meter.
 •     vaststellen en controleren van het vochtpercentage met de calcium carbid meter.
 •     eventueel boormonster nemen en onderzoeken op aanwezigheid van zouten in het metselwerk.
 •     algemene informatie over de inspectie, de analyse en de rapportage: zie Inspectie in de knoppenbalk boven.

     
    

 

Service

Deskundig advies
Efficiënte werkwijze
Totaal projecten

Over ons

De Enssieg groep is actief in industriële en design gietvloeren, bouwchemie, DHZ-producten en trapbekleding.

Informatie

Voor consumenten, aannemers, bedrijven, overheidsinstellingen en VVE's

© Copyright 2022 Enssieg Groep - Enssieg Vloeren en Concepten B.V | Disclaimer | Sitemap